Diagnostisch onderzoek

In deze praktijk wordt diagnostisch onderzoek aangeboden voor kinderen en jongeren. Deze diagnostiek kan plaatsvinden als onderdeel van een lopende of opstartende begeleiding. Na afloop van het onderzoek neem ik steeds tijd om tijdens een adviesgesprek de resultaten van het onderzoek met u te overlopen en een onderbouwd advies te formuleren. In overleg kan vervolgens een begeleidingstraject opgestart  worden. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderzoeken waarvoor u bij mij terecht kunt. 

Belevingsonderzoek
 

Wat gaat er om in het hoofd van uw kind? Hoe voelt uw kind zich? Hoe gaat het om met emotionele gebeurtenissen en spanningen? Hoe ervaart uw kind het gezin, de school...?

Dit zijn enkele van de vragen waarop ik een antwoord kan geven aan de hand van een belevingsonderzoek. Een belevingsonderzoek kan helpen indien de ouders of school zich zorgen maken over het kind, maar moeilijk begrijpen wat er precies aan de hand is. Aan de hand van kindertekeningen, gesprekken, spelobservaties, korte vragenlijsten en dergelijke meer kunnen we meer inzicht krijgen in het denken en voelen van uw kind. Op basis van de resultaten kan in overleg met de ouders beslist worden om over te gaan op verdere psychologische begeleiding.

VOORBEREIDEND Onderzoek naar ASS

Merkt u dat uw kind moeite heeft met sociaal contact? Ervaart u dat uw kind u soms letterlijk begrijpt? Heeft uw kind last van prikkels? Denkt u dat er mogelijks sprake is van een vorm van autisme? 

In deze praktijk kunt u terecht voor onderzoek bij het vermoeden van ASS. In een eerste intakegesprek luister ik naar het verhaal van de ouders en bevraag ik de ontwikkeling van het kind. Dit gesprek vindt steeds plaats in afwezigheid van het kind. Vervolgens wordt een schoolobservatie ingepland in overleg met de ouders en de school. Op deze manier kan ik uw kind in zijn/haar natuurlijke omgeving observeren. Hierbij zal ik uw zoon of dochter gedurende 1u30 - 2u observeren op school. Meer informatie over deze schoolobservatie wordt gegeven tijdens het intakegesprek. Hierna wordt een intelligentieonderzoek afgenomen van uw zoon/dochter. Het is mogelijk dat hierop volgend nog enkele sessies met het kind worden ingepland om het spel van uw kind in kaart te brengen, alsook de emotionele ontwikkeling. Vervolgens leg ik alle resultaten samen en wordt een verslag opgesteld. Hierna worden de resultaten en hypothese met de ouders besproken. Indien nodig wordt doorverwezen naar een kinderpsychiater in de buurt voor verdere diagnose. Als psycholoog kan ik immers geen officiële diagnose stellen. In het geval van ASS gebeurt dit steeds multidisciplinair en in overleg met een (kinder)psychiater. Ik neem hiervoor, in overleg met de ouders, contact op met een (kinder)psychiater. Tot slot wordt, in overleg met de ouders, een mogelijk begeleidingsplan opgesteld.