Begeleiding

Individuele begeleiding

 

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen het op sommige momenten in hun leven moeilijk hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, pesten of gepest worden, vaak negatieve gedachten uiten, faalangst hebben... In een warme en geduldige omgeving geef ik hen de kans om terug vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun omgeving. Samen met het kind, de jongere of volwassene (en de ouders) ga ik op zoek naar een manier om beter om te gaan met deze moeilijkheden. In deze praktijk worden verschillende werkvormen gehanteerd die steeds afgestemd zijn op de noden en interesses van de persoon. Ook de omgeving kan op mij als psycholoog rekenen. Als ouder, leerkracht, broer/zus is het niet altijd gemakkelijk. Om die reden vind ik het zeer belangrijk om eveneens voldoende stil te staan bij de invloed van deze moeilijke periode op de omgeving van het kind, de jongere of volwassene. Wil je graag weten voor welke thema's u bij mij terecht kant? Neem dan een kijkje op deze pagina. 

Gezinsbegeleiding​ & opvoedingsondersteuning 

 

Ouders kunnen bij mij terecht met opvoedingsvragen of moeilijkheden met het gedrag van hun kind(eren). Dat kan gaan van eenvoudige vragen over slaapproblemen, straffen en belonen, driftbuien, specifieke vragen over een ontwikkelingsstoornis of beperking en dergelijke meer. Afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit van de situatie wordt ervoor gekozen om enkel met de ouders of het hele gezin te werken. Hierover worden onderling steeds duidelijke afspraken gemaakt. Wil je graag weten voor welke thema's u bij mij terecht kant? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Auti-coaching

In deze praktijk kan u eveneens terecht voor auti-coaching. Dit houdt in dat mensen met autisme en/of hun familie begeleid worden. Deze begeleiding is specifiek gericht op het leren omgaan met een autismespectrumstoornis. De inhoud en aanpak van de begeleiding is afhankelijk van uw specifieke vraag/probleem. Wil je graag weten voor welke thema's u bij mij terecht kant? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Psychologische begeleiding is zowel mogelijk in mijn praktijk te Ertvelde, alsook online. Indien u interesse heeft in online begeleiding, gelieve dit aan te geven bij uw aanmelding.