Tarieven & Terugbetalingen

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven die gehanteerd worden in deze praktijk. Dit bedrag wordt steeds aan het einde van het gesprek betaald. Dit kan cash of via de Bancontact app op je smartphone. Onderaan kunt u eveneens een overzicht raadplegen van de mogelijke terugbetalingen.

Tarieven

Kennismakingsgesprek / Intakegesprek

Een kennismakingsgesprek duurt 1 uur en kost € 65 (eenmalig € 5 voor opstart dossier). 

Begeleidingssessies

Een begeleidingssessie duurt  steeds 1 uur. De kostprijs van een begeleidingssessie bedraagt € 60. Dit geldt zowel voor individuele sessies met het kind, al dan niet in aanwezigheid van de ouder(s), ouderbegeleiding en koppelbegeleiding. Soms kan het zijn dat een begeleidingssessie voor ouders en koppels langer dan 1 uur duurt. Hierdoor kan het tarief variëren van het standaardtarief. Dit wordt steeds op voorhand besproken. 

Diagnostisch onderzoek

De kostprijs van het onderzoek bij kinderen en jongeren is afhankelijk van het aantal onderzoeken. Je krijgt hier meer informatie over tijdens het intakegesprek. U kunt hier eveneens naar vragen via telefoon of mail.

Schooloverleg

Een overleg op verplaatsing is steeds mogelijk in overleg met de ouders. Hierbij wordt op voorhand afgesproken welke vertrouwelijke informatie al dan niet kan besproken worden tijdens het schooloverleg. De kostprijs van een schooloverleg bedraagt € 60, exclusief verplaatsingskost. Deze verplaatsingskost is €0,34 * aantal kilometers. 

Thuisbegeleiding

Soms kan het een meerwaarde zijn dat de auti-coach aan huis komt om bepaalde opvoedingsvragen aan te pakken. Dit wordt steeds in overleg met de ouders beslist. Hiervoor wordt een tarief van 60 euro per uur aangerekend. Dit is exclusief een verplaatsingskost. Deze verplaatsingskost is steeds €0,34 * aantal kilometers. 

Online begeleiding

Naast de standaardbegeleiding die ik biedt in mijn praktijk te Kluizen is het eveneens mogelijk om online begeleiding aan te vragen. Indien u interesse heeft in online begeleiding, gelieve dit aan te geven bij uw aanmelding.

Wat indien u niet komt opdagen voor een afspraak? 

 

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve mij dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. Sien houdt immers tijd vrij in haar agenda voor u en kan bij een laattijdige annulatie geen andere cliënt meer inplannen. Indien u ten minste 24 uur op voorhand verwittigd, wordt de afspraak kosteloos verplaatst. Wanneer u niet komt opdagen zonder mij te verwittigen of laattijdig verwittigd, reken ik de volledige sessie aan bij een volgende afspraak. 

Terugbetalingen

Momenteel is er nog geen sprake van een wettelijke overeenkomst betreffende de terugbetaling van psychologische begeleiding. Wel voorzien sommige ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling. Het bedrag, het aantal sessies en de voorwaarden verschillen per ziekenfonds en vaak ook per regio. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende mutualiteiten voor Oost-Vlaanderen. 

 • Liberale mutualiteit:

  • Kinderen en jongeren: €20 per sessie (maximum van €120 per kalenderjaar, onafhankelijk van het aantal sessies)

  • Volwassenen: €10 per sessie (maximum van 6 sessies of €60 per jaar)

 • Socialistische mutualiteit:

  • Kinderen en jongeren: €20 per sessie (maximum van 8 sessies of €160 per jaar)

  • Volwassenen: €20 per sessie (maximum van 8 sessies of €160 per jaar)

 • Christelijke mutualiteit: 

  • Kinderen en jongeren: €20 -  €25 per sessie (maximum van 24 sessies per leven)

  • Volwassenen: €10 per sessie (maximum van 24 sessies per leven)

 • Partena:

  • Kinderen en jongeren: €20 per sessie (maximum van 6 sessies)

 • Bond Moyson: 

  • Kinderen en jongeren: €20 per sessie (maximum van 12 sessies per jaar)

  • Volwassenen: €10 per sessie (maximum van 12 sessies per jaar)

 • Onafhankelijk Ziekenfonds:

  • Kinderen en jongeren: €10 per sessie (maximum van 10 sessies of €100 per jaar)
    

 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds:

  • Kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar): €10 per sessie (maximum van 10 sessies of €100 per jaar)

  • Volwassenen: €10 per sessie (maximum van 5 sessies of €50 per jaar)​

Opgelet! Ben je ouder dan 18, maar ben je nog kinderbijslaggerechtigd? Dan val je nog in de categorie 'jongeren'. Hierdoor heb je soms recht op een hogere terugbetaling.