Info voor huisartsen & doorverwijzers

Mijn cliënten hebben belang hebben bij een benadering vanuit verschillende disciplines. Ik werk dan ook graag samen met huisartsen, kinderpsychiaters, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten.... Heeft u als doorverwijzer vragen over mijn werking? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij. Dan kom ik me graag in persoon voorstellen. Hieronder vindt u alvast een overzicht van de informatie die nuttig kan zijn bij doorverwijzing. Raadpleeg ook zeker andere pagina's op deze website.

Wie is Sien Depoortere?

Sien studeerde af als Klinisch Psychologe aan de UGent én als Master in het Toerisme aan de K.U. Leuven. Tijdens deze tweede opleiding legde ze zich toe op toegankelijk toerisme. Hierna richtte ze Toerisme voor Autisme op waarmee ze zich inzet om de toeristische sector in Vlaanderen autismevriendelijker te maken. De zin om mensen 1 op 1 te kunnen helpen verdween echter nooit. Hierdoor besloot ze om haar eigen praktijk op te starten waarmee ze aan de slag gaat met diverse problematieken. Sien schoolt zich voortdurend bij en werkt uitsluitend evidence based. Ze gaat er van uit dat de cliënt de expert is over zijn/haar eigen ervaring en gedachten. Sien is expert over de mogelijke manieren waarop de hulpvraag beantwoord kan worden. Samen gaan we op zoek naar een individuele aanpak op maat. 

Diagnostisch onderzoek

 

Bij een vermoeden van ASS, ADHD en/of ADD kunnen kinderen en hun ouders in deze praktijk terecht voor een diagnostisch onderzoek. Daarnaast neemt Sien intelligentieonderzoeken af in het kader van een ruimer diagnostisch onderzoek of in functie van terugbetaling van logopedie. Tot slot kunnen ouders ook terecht bij Sien voor een belevingsonderzoek. Diagnostisch onderzoek kan zowel in het kader van een opstartende begeleiding als voor eenmalig contact (bv. intelligentieonderzoek). Voor een uitgebreid overzicht van het diagnostisch onderzoek dat in deze praktijk verricht wordt, kunt u terecht op deze pagina. Momenteel zijn er in deze praktijk nog geen wachtlijsten, waardoor uw cliënten snel geholpen zullen worden. 

 

Psychologische begeleiding

 

De begeleiding die geboden wordt, is gebaseerd op de oplossingsgerichte therapie, gedragstherapie en systeemtherapie. Hierbij wordt de cliënt steeds centraal gezet. Er wordt telkens gekeken welke aanpak bij deze persoon en zijn/haar hulpvraag past. Sien gaat er vanuit dat ze samen met het gezin op zoek gaat naar een individuele aanpak op maat. Ze biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders met betrekking tot verschillende hulpvragen. Een overzicht van de hulpvragen waarvoor cliënten in deze praktijk terecht kunnen, kunt u hier vinden. Daarnaast kunnen kinderen, jongeren én volwassenen terecht bij Sien voor auti-coaching. Voor een uitgebreid overzicht van de psychologische begeleiding die Sien kan bieden, kunt u terecht op deze pagina. Daarnaast geeft Sien op regelmatige basis infosessies omtrent diverse thema's. De hulpverlening is gedeeltelijk terugbetaalbaar door de mutualiteiten. Omwille van de flexibele organisatie is er momenteel nog geen sprake van een wachtlijst. Hierdoor zullen uw cliënten snel geholpen worden.

EEN AFSPRAAK MAKEN

 

Vaak hebben mensen een extra steuntje in de rug nodig om een afspraak te maken bij een psycholoog. Vandaar kan het interessant zijn dat u de tijd neemt om dit samen met uw patiënt/cliënt te doen. Dit kan heel eenvoudig en snel via het online contactformulier. Daarnaast is het ook steeds mogelijk om telefonisch een afspraak te maken via het nummer 0474/24.98.83.

 

OPVOLGING VAN UW PATIËNT/CLIËNT

Sien vindt het zeer belangrijk om nauw samen te werken met de huisarts en/of doorverwijzer. Vandaar ontvangt u, in overleg met de cliënt, op regelmatige basis een evolutieverslag. Op deze manier blijft u op de hoogte van de vorderingen die uw cliënt/patiënt maakt. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u steeds contact opnemen via contact@siendepoortere.be.

Klik hier om de brochure van deze praktijk te raadplegen. Mocht u dit wensen komt Sien enkele exemplaren brengen naar uw praktijk. Neem hiervoor contact op via contact@siendepoortere.be.